• Утас: +976-7721 5521
  • И-мэйл: info@house-expo.mn

Худалдах үйлчилгээ


Үйлс агентлагийн хамт олон таны үл хөдлөх хөрөнгийг зах зээлийн судалгаанд үндэслэн шуурхай, шударга зарчмаар худалдан авагч олж өгнө. Ингэхдээ дараах ажлуудыг гүйцэтгэдэг:

  • Тухайн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдахад бэлтгэх
  • Зах зээлийн судалгаа хийж, оновчтой үнийг тогтоох
  • Хамгийн оновчтой, зохист сурталчилгааг явуулах
  • Харилцагч, үйлчлүүлэгчиддээ санал болгох
  • Худалдах, худалдан авах үйл ажиллагааг хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх
  • Худалдааны төлбөр тооцоог барагдуулах
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн тогтмол зардлуудыг төлүүлэх
  • Үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авагч талд хүлээлгэн өгөх
  • Хувь хүний албан татвар, үл хөдлөх хөрөнгийн татварын зөвлөгөө өгөх зэрэг болно.

Хэрвээ та үл хөдлөх хөрөнгөө худалдах бол Хүсэлтээ илгээнэ үү.  

Үл хөдлөх хөрөнгөө худалдах бол +976-99082350 утсаар холбогдож үнэ төлбөргүй зөвлөгөө аваарай. 

© House Expo 2024. All rights reserved.